Generalforsamling


21 apr 2017 - 18:00

Indbydelsen finder du længere nede på siden under tilmeldingslisten.

Keep this field blank:

Online Tilmelding
Online tilmelding indtil 18/04/2017 18:00

Dit navn:
Required field
Klub:
eMail:
Required field
Telefon:
Evt Besked:

Antal pladser.

Antal personer

Tilmeldte (16)

ANTAL PLADSERNAVNMEDL NRKLUBBETALT
1Karsten JeppesenNej
1Michael AnkersenBK NordNej
1Jørgen S Nielsenbk73Nej
1Keld JensenNej
1Henning MejlholmPandrupNej
1Elly BertelsenPandrupNej
1Lene HøybyeBK73,Hj.Nej
1Svend PedersenTerndrupNej
1Jens Kristian NielsenAarsNej
1Sonja BuchardPandrupNej
1kim nielsenbknordNej
4Doris Nygaard ChristiansenHirtshals BridgeklubNej
1Birte KjeldsenRavnkilde Bridge KlubNejIndbydelse

Indkaldelse til Generalforsamling

Distriktet holder ordinær generalforsamling Fredag den 21.april 2016 kl. 18:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg.

Deltagere: Alle DBf medlemmer i Nordjylland er velkommen til generalforsamlingen. Stemmeret har de enkelte klubber ved den tilmeldte repræsentant efter fordelingstal baseret på medlemstal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Konstatering af stemmetal
2. Valg af dirigent
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Meddelelser fra DBF
6. Meddelelser fra kreds 4.
7. Indkomne forslag fra klubber.
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen
9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi regner med et let traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

I det omfang der er tilstrækkeligt med deltagere, vil der søndag aften blive et spil bridge

Tilmelding er mulig her for DBf medlemmer i distriktet:

Distriksbestyrelsen for DBf distrikt Nordjylland