Referat fra medlemsmøder

Stor tak til alle deltagerne for gode og konstruktive møder, og her er Kurt Als og Bo Blachs input fra møderne. Kurt vælger, at vi udsender det hurtigt, da vi gerne ønsker tilbagemeldinger fra jer inden bestyrelsesmøde 15.6.

Onsdag den 1-6-2016 kl. 19.00 til 21.30 i Støvring hos Shell motel og torsdag den 2-6-2016 kl. 19.00 til 21.30 i Brønderslev hos Serapion Logen. Læs resten

DBf Kreds 4

I forbindelse med repræsentantskabsmødet i DBf deltog Kurt Als og jeg i Kreds 4´s årlige møde.

Sæsonen var gået godt, dog med problemer i Aalborg med kortgivning. Kredsen satte sidste år deltager betaling op og samtidig honorering af klubberne, som står for turneringerne, op. Der var et overskud på 4800 kr, så vi besluttede at fastholde deltager betaling og sætte betaling til klubberne op for næste sæson. Der har i vores distrkt været tale om højere honorering af turneringslederen.

Der har været enkelte ønsker om en hurtigere adgang til 3 division. Bestyrelsen besluttede derfor at lave et forslag om, at kval og mellemrækken bliver lagt sammen til 2 eller 3 mellemrækker (uden kvalifikationsrækker). Der skal være et slutspil mellem vinderne af rækkerne, så det ikke er givet at vinderen i rækkerne går videre.

De to nye forslag vil sammen med den nuværende struktur blive sendt til udtalelese hos de aktive spillere før bestyrelsen beslutter strukturen for sæson 2017 – 2018.

Hilsen
Bo Blach

DBf Distrikt Nordjylland ordinær generalforsamling

Distriktet holder ordinær generalforsamling søndag den 17.april 2016 kl. 16.00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg.

Deltagere: Alle DBf medlemmer i Nordjylland er velkomne til generalforsamlingen. Stemmeret har de enkelte klubber ved den tilmeldte repræsentant efter fordelingstal baseret på medlemstal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Konstatering af stemmetal
2. Valg af dirigent
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Meddelelser fra DBF
6. Meddelelser fra kreds 4.
7. Indkomne forslag fra klubber. (Ingen indkomne forslag)
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen
9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt

Vi regner med et let traktement efter generalforsamlingen.

I det omfang der er tilstrækkeligt med deltagere, vil der søndag aften blive et spil bridge

Tilmelding er mulig her for DBf medlemmer i distriktet:

Læs resten

Landsfinale i Hobro

Få mulighed for at spille om Danmarksmesterskabet for Klubhold på “hjemmebane”.

Landsfinalen i DM for Klubhold afholdes i år d. 24-25. oktober i Hobro.

For at forsøge at kvalificere jer skal i blot stille med et hold til det nordjyske “heat” der spilles søndag d. 30. august i Bridgehuset i Ålborg.

Se indbydelsen hér: Klubhold 2015

Sådan lige op til Valget

News-vignette
Hvem skal man nu stemme på?
Og hvor stemmes der?

Mens vores kære folkevalgte kappes om din opmærksomhed og forsøger at vise at netop de er dem som har en løsning i morgen som flytter arbejdspladser frem og tilbage med og uden økonomisk baggrund så er her et valg hvor netop DIN stemme kan gøre en forskel.

Ikke at jeg vil påvirke valget i nogen som helst retning, men når nu afstemningen til Årets Ildsjæl (Ja – det var godt nok Bridge den gik på) udføres i lighed med melodi grand prix’et så vil jeg da ikke undlade at nævne at en af kandidaterne kommer fra netop DIT distrikt.

Og du behøver ikke at stemme på Henning, men hvis det nu var det du havde i sinde – så HUSK AT FÅ STEMT. Tryk på knappen herunder for at gå til afstemningssiden

DBf: Repræsentantskabsmøde 2015

Møde vignet
Det årlige DBf repræsentantskabsmøde afholdes den 25.april 2015

Repræsentantskabsmødet 2015 afholdes den 25. april på Esbjerg Conference Hotel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg og der er flere spændende forslag som repræsentantskabet skal tage stilling til så jeg vil opfordre klubberne til at læse dem (især forslag 3). Læs resten