Pokalturneringen, kvartfinaler

 

 

Når Pokalturneringen genoptages d. 24. august bliver det med deltagelse at 2 nordjyske hold. Lodtrækningen har gjort at de to hold mødes, hvilket jo har den fordel at der kommer ét nordjysk hold med i semifinalerne.

 

De to hold er:

Det forventede: Andreas Marquardsen, Morten Klug, Freddi Brøndum, Flemming Clausen, Carsten Sørensen og John Møller Jepsen.

 

Overraskelsen: Rikke Jørgensen, Albert Mylius Nielsen, Martin Kolling Jensen og Søren Jørgensen

Repræsentantskabsmødet 2014

Møde vignet
Dokumenter vedrørende repræsentantskabsmødet 2014

Kim Nielsen, vores formand, har venligst samlet en række af de dokumenter som vil blive anvendt ved repræsentantskabsmødet 2014. Min helt egen og personlige mening er at det er hårrejsende læsning.

Her er så samtlige dokumenter i PDF format:

DBf: Forslag til nye vedtægter (!)

News-vignette
DBf’s hovedbestyrelse
foreslår nye
vedtægter

DBf’s hovedbestyrelse har udsent et forslag til nye vedtægter. Forslaget er gennemgribende og det anbefales kraftigt klubberne at læse dette materiale grundigt igennem inden Generalforsamlingen i Distriktet. Der vil være repræsentant(er) for hovedbestyrelsen tilstede ved Generalforsamlingen.

Citat fra Flemming Bøgh-Sørensens indlæg (09.04.2014 kl. 14:26:50): “Forslaget er i virkeligheden mange forslag. De er fremkommet med hjælp fra en projektgruppe, der har arbejdet på sagen siden november, og hvis foreløbige forslag var et af emnerne på midtvejsmødet.

Jeg vedlægger to dokumenter. Det ene dokument indeholder de nuværende og de foreslåede vedtægter sat op over for hinanden. Det andet dokument indeholder en oversigt over alle ændringerne.

Der er tale om en komplet gennemskrivning af vedtægterne. Det betyder, at mange af ændringerne er rent tekst- eller redigeringsmæssige uden at indebære reelle ændringer. Et eksempel er, at den officielle forkortelse for Danmarks Bridgeforbund for 5-6-7 år siden blev ændret fra DBF til DBf. Det er ikke hidtil blevet skrevet ind i vedtægterne.

De steder, hvor der er indholdsmæssige ændringer, er markeret med grøn farve i dokumentet “Oversigt over vedtægtsændringer”.

Der vil komme et tredje dokument med foreslåede regler for karantæner og eksklusion (som afløser for de dele af den nuværende § 14, der foreslås taget ud af vedtægterne), forhåbentlig allerede senere i dag.

Her er dokumenterne til download (PDF):
VED_Oversigt_over_vedtzhgtszhndringer
VED_Nuvzhrende_og_foresleede_vedtzhgter

Og husk: Det er ikke et krav at man er bestyrelsesmedlem for at deltage i Generalforsamlingen i DBf Distrikt Nordjylland. Men man skal være medlem af DBf.

Sølvnål fra DBf til Keld Jensen

Resultater, vignet[gn_heading style=”1″]I forbindelse med mix par i Vingsted fik Keld Jensen DBfs sølvnål.[/gn_heading]

Keld Jensen modtager DBfs Sølv nål

Keld Jensen modtager DBfs Sølv nål

Den Nordjyske motivation var følgende:

 

Her materialet:

 

Vedrørende Keld Jensen (KJ) Hobro Bridgeklub

 

 

I en årrække på knap 20 år har KJ udfyldt en række funktioner i Hobro Bridgeklub.

 

 

KJ har således deltaget i bestyrelsesarbejdet i Hobro Bridgeklub, herunder været klubbens formand.

 

Siden årtusindskiftet har KJ været turneringsansvarlig og tillige fungeret som turneringsleder i klubben.

 

I 2012 lykkedes det at få den store eftermiddagsklub tilknyttet Ældresagen til at blive en del af Hobro Bridgeklub.

 

Bridgematerialet kunne nu udnyttes af langt flere personer. Hobro Bridgeklub fik med et slag mere end 50 nye medlemmer. Klubbens medlemstal oversteg efter sammenlægningen mere end 130 medlemmer.

 

Kun ganske få klubber uden for Aalborg har et højere medlemstal i Distrikt Nordjylland.

 

Arbejdet med at integrere andre klubber i den organiserede bridge kan finde inspiration i det, der er gjort i Hobro Bridgeklub. KJ skal have stor ros for det resultat, der er opnået.

 

Her materialet:

 

Vedrørende Keld Jensen (KJ) Distrikt Nordjylland

 

(KJ) blev valgt på generalforsamling i 2004 til bestyrelsen, en af mærkesagerne for (KJ) har været en tæt dialog med Distrikternes klubber, dette er bl.a. sket ved indførelsen af regionsmøder, som afholdes tre steder i Distriktet i maj/juni.

 

Arbejdet med at være turneringsansvarlig for parturneringer i det Nordjyske, har i mange år været hos (KJ), det betød bl.a. at der er skabt et netværk til alle klubbernes turneringsarrangører.

 

I det Nordjyske laves en minialmanak, hvor der bl.a. er en oversigt over klubbernes åbne turneringer (Guld- & Sølvturneringer) og Distriktets turneringer, her har (KJ) i mange år været tovholder.

 

I det Nordjyske har vi i mange år gjort en del ud af nyheder på vores hjemmeside, her har (KJ) været en fast del af skribenterne.