Danish Open i Svendborg

Hej Alle

Jeg er blevet kontaktet af Frank Beildorf fra Sjælland(en af de gode:)) og han og hans makker søger et par at spille Danish Open med i Svendborg. Frank og makker er nogle festlige mennesker. De er 40-45 år og har tidligere spillet 3. division.

Kontakt dem på: revisor@nkrs.dk

Kim Nielsen

Afgang fra Distriktsbestyrelsen 2014

Vi har fundet det væsentligt, at distriktet skulle arbejde for at styrke turneringsbridgen. Generalforsamlingen lod ingen tvivl tilbage om, at den model, som distriktsbestyrelsen arbejdede med ikke, havde opbakning blandt de fremmødte. Vi hørte ikke i afvisningen af bestyrelsens forslag nogle alternativer til, hvordan man så skal styrke og udbrede turneringsaktiviteten stort set inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Aktivitetsniveauet fra denne bestyrelse har været ret omfattende de sidste 3 år. Bestyrelsen har bl.a. opnået støtte fra DBf(som eneste distrikt) på ikke mindre end 41.500 kr. til diverse projekter, ansat en turneringsansvarlig for par turneringer, øget antallet af turneringsspillere med 70 %, afholdt bridgelærerkursus(eneste sted i DK), opstartet og videreført projektet omkring levende hjemmesider, arbejdet med direkte kontakt til den enkelte bridgespiller via mail liste og tilmelding til nyheder fra hjemmesiden, opstart af den nye turneringslederuddannelse med egen underviser(eneste distrikt som har dette), bestrider kassererposten i Kreds4, bestrider hjemmeside administratorposten i Kreds4, bestrider posten som kritisk revisor i DBf, har deltaget med 2 medlemmer i DBf’s vedtægtsudvalg m.m.

Efter afvisningen af budget/kontingent vil aktivitetsniveauet falde i den kommende periode, og en sådan udvikling vil vi ikke være med til at administrere. Derfor stiller vi ikke op til bestyrelsen på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Afslutningsvis vil vi godt understrege, at vi på ingen måde smækker med døren. Vi ønsker den nye bestyrelse al mulig held og lykke og vil bakke op om nye gode initiativer, der styrker bridgen i Nordjylland, hvad enten de er udgiftsneutrale eller koster lidt håndører.

Venlig hilsen
Gert Villumsen, Michael Ankersen, Jørgen Solsig Nielsen og Kim Nielsen

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling D. 4. Juni

Hej Alle

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 04.Juni kl. 19.00, på Revlingebakken 33b, 9000 Aalborg

Dagsorden
1. Konstatering af stemmetal
2. Valg af dirigent
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisor suppleanter
7. Eventuelt

Revideret regnskab udsendes snarest.
Nyt Budget udsendes snarest
Der skal vælges mindst 3 nye medlemmer til bestyrelsen, da Gert Villumsen, Michael Ankersen, Jørgen Solsig Nielsen og Kim Nielsen træder ud af bestyrelsen.

Kim Nielsen
Fungerende formand
DBf Distrikt Nordjylland

billige bridgemates

Hej alle

Esbjerg bridgeklub har ca. 20 brugte bridgemates til salg. De virker super. Pris 200kr stk. Dette er en god/billig mulighed for klubber som ikke i dag anvender bridgemate.

kontakt Ernst på 24200049 hvis i er interesseret.

kim nielsen

Bridgelærer uddannelse 2014

Hej alle

Der har været afholdt bridgelærer uddannelse kursus 1 i weekenden 14-16. marts i Bknord´s lokaler. Der var 15 kursister, 3 undervisere fra DBf, 1 supervisor fra DBf samt ikke mindst Michael Ankersen som passede alle op på fornemste vis.

bridgelærer uddannelse 2014 Birte Kjeldsen evaluering

bridgelærer uddannelse 2014 Birte Kjeldsen evaluering

bridgelære uddannelse 2014 underviser samt supervisor

bridgelære uddannelse 2014 underviser samt supervisor

bridgelærer uddannelse 2014

bridgelærer uddannelse 2014