Generalforsamling den 21.april 2017

Til generalforsamlingen blev Jens Abildgaard valgt til bestyrelsen. Der er tale om at Jens vender tilbage til bestyrelsen efter et par års fravær. Mathias Bruun stillede ikke op til genvalg. Genvalg til den øvrige bestyrelse. Bestyrelsen har konstitueret sig. Kurt Als fortsætter som formand. Jørgen Andreasen bliver ny kasserer og øvrige medlemmer fortsætter med de hidtidige opgaver.

Bestyrelsens beretning kan ses her: Bestyrelsens beretning.

Referat fra generalforsamlingen kan ses her: 2017 referat generalforsamling

Hilsen

Bo Blach, sekretær i bestyrelsen.

Serie 1 afgjort – her er vinderne

Resultater, vignet

DBf Distrikt Nordjylland
SERIE 1

Søndag den 20 november 2016 sluttede kampen om at vinde i Serie 1

serie-1-img_7174

Vinder af turneringen blev holdet fra Sæby med Jens Abildgaard, Else Lentz, Preben Knudsen, Torben Jacobsen og Any Lang. Holdet kan til næste år vende tilbage i Kval Nord. Tillykke.

Benny Hansen, Thorbjørn Thorbjørnsen, Hans Perregaard, Knud Jørgensen og Lars Bo Jensen blev nummer to. Tillykke.

Benny Hansen, Thorbjørn Thorbjørnsen, Hans Perregaard, Knud Jørgensen og Lars Bo Jensen blev nummer to. Tillykke.

Tak til Tonny Hessel for kyndig turneringsledelse. Tak til Terndrup og Hans Bjørn for at lægge lokaler til og stå for de praktiske forhold herunder også at træde til med kortgivning.

Resultater kan altid ses under fanebladet “Resultater“. Vi bringer dem også her:

Serie 1 er et tilbud til de, som har lyst til at spille holdturnering med spillere fra andre klubber i distriktet. Turneringen er tillige adgang til deltagelse i kredsens turnering Kval Nord.

Terndrup: Serie 1.

Indbydelse, vignet

DBf Distrikt Nordjylland
SERIE 1

 

Serie 1 er et tilbud til de, som har lyst til at spille holdturnering med spillere fra andre klubber i distriktet. Der er fri tilmelding for alle spillere på tværs af klubberne.

Turneringen er også adgang til at spille i Kvalifikationsrække Nord, som er en del af Kreds 4’s holdturneringer. Der er dog ikke krav om at fortsætte i Kvalifikationsrække Nord, hvis holdet ikke ønsker at spille på dette niveau. Hold-størrelse 4-6 spillere.

Spilledatoer:    19. og 20.november 2016 i Terndrup Medborgerhus, Terndrup center 6-8, 9575 Terndrup. Start kl. 9.30 og forventet afslutning inden kl. 18.00.

Antallet af spilledage afhænger af antal hold, som er tilmeldt.

Fortæring på spillestedet består hver dag af frokost samt fri kaffe/te hele dagen. Der betales direkte på spillestedet. Fortæring koster 125 kr. per dag.

Download (PDF, 285KB)

Referat fra medlemsmøder

Stor tak til alle deltagerne for gode og konstruktive møder, og her er Kurt Als og Bo Blachs input fra møderne. Kurt vælger, at vi udsender det hurtigt, da vi gerne ønsker tilbagemeldinger fra jer inden bestyrelsesmøde 15.6.

Onsdag den 1-6-2016 kl. 19.00 til 21.30 i Støvring hos Shell motel og torsdag den 2-6-2016 kl. 19.00 til 21.30 i Brønderslev hos Serapion Logen. Læs resten

DBf Kreds 4

I forbindelse med repræsentantskabsmødet i DBf deltog Kurt Als og jeg i Kreds 4´s årlige møde.

Sæsonen var gået godt, dog med problemer i Aalborg med kortgivning. Kredsen satte sidste år deltager betaling op og samtidig honorering af klubberne, som står for turneringerne, op. Der var et overskud på 4800 kr, så vi besluttede at fastholde deltager betaling og sætte betaling til klubberne op for næste sæson. Der har i vores distrkt været tale om højere honorering af turneringslederen.

Der har været enkelte ønsker om en hurtigere adgang til 3 division. Bestyrelsen besluttede derfor at lave et forslag om, at kval og mellemrækken bliver lagt sammen til 2 eller 3 mellemrækker (uden kvalifikationsrækker). Der skal være et slutspil mellem vinderne af rækkerne, så det ikke er givet at vinderen i rækkerne går videre.

De to nye forslag vil sammen med den nuværende struktur blive sendt til udtalelese hos de aktive spillere før bestyrelsen beslutter strukturen for sæson 2017 – 2018.

Hilsen
Bo Blach

DBf Distrikt Nordjylland ordinær generalforsamling

Distriktet holder ordinær generalforsamling søndag den 17.april 2016 kl. 16.00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg.

Deltagere: Alle DBf medlemmer i Nordjylland er velkomne til generalforsamlingen. Stemmeret har de enkelte klubber ved den tilmeldte repræsentant efter fordelingstal baseret på medlemstal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Konstatering af stemmetal
2. Valg af dirigent
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Meddelelser fra DBF
6. Meddelelser fra kreds 4.
7. Indkomne forslag fra klubber. (Ingen indkomne forslag)
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen
9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt

Vi regner med et let traktement efter generalforsamlingen.

I det omfang der er tilstrækkeligt med deltagere, vil der søndag aften blive et spil bridge

Tilmelding er mulig her for DBf medlemmer i distriktet:

Læs resten