Hastighedsproblemer med BC3

På vegne af DBF videresender vi nedennævnte besked!

Der opleves for mange klubber et hastighedsproblem på den ny bridgecentral. Vi har derfor været i dialog med SSD (vores leverandør) og har på den baggrund lagt følgende tekst ud på debatten.

Tak for jeres bemærkninger vedr. hastighedsproblemer på BC3.

Vi har nu drøftet problemet med vores leverandør SSD, som er i gang med at løse det.

Hastighedsproblemerne, som klubberne kan opleve i BC3, skyldes problemer med at håndtere en hel sæsons klubturneringer. Det vil sige klubber, der kører klubturneringer med mange sammenhængende spilledage, typisk med kun 1 sektion pr. aften. Konkret er problemet, at BC3 henter data ind på en uhensigtsmæssig måde. Desværre er dette ikke blevet fanget i tidligere tests.

Heldigvis er der en løsning på vej – i første omgang en særdeles stor forbedring på skift af underklub, og også en markant forbedring af hastigheden ved generering af hjemmesider.

Løsningerne bliver implementeret i den næste release, som forventeligt vil komme inden udgangen af denne uge.

Vi er glade for jeres bemærkninger vedr. BC3, men beder også om lidt tålmodighed, da vores tre forbundsbrugere og vores leverandør knokler utrætteligt for at løse alle knaster.

Bedste hilsener

Charlotte Fuglsang

direktør.

Der er lukket for kommentarer.