2016 Repræsentanskabsmøde i DBf

DBf afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde den 23. april i Roskilde. Kurt Als og Bo Blach deltog som Distrikt Nordjyllands repræsentanter.

Til vores generalforsamling deltog DBf´s formand Nis Rasmussen og fortalte blandt andet om baggrunden for at hæve kontingentet med 20 kr. Nis svarede på spørgsmål til forslaget fra flere distrikter om at give repræsentantskabet mulighed for at forkaste budgettet. Denne mulighed forsvandt ved den seneste vedtægtsrevision for to år siden. DBf´s bestyrelse har til hensigt at give øget information om budgettet til repræsentantskabet (distrikternes bestyerelser)

På repræsentantskabsmødet blev forslaget om at øge kontingentet vedtaget. De nordjyske medlemmer fulgte holdningen på vores generalforsamling og stemte imod. Dbf´s regnskab for 2015 havde meget røde tal. Der var et underskud på omkring 750 000 kr. hvor de 250 000 kr. var ikke realiserede kursreguleringer, altså et underskud på driften på i runde tal 500 000 kr. Det var en overraskelse, at 2015 er endt med et underskud i denne størrelse.

På denne baggrund er ønsket om, at repræsentantskabet har hånd i hanke med budgettet, ekstra vigtigt. Det var holdningen på vores generalforsamling, at det var et godt forslag. Til trods for, at vi stemte for forslaget om at indføre nye budget procedurer, blev det ikke vedtaget.

Ellers forløb generalforsamlingen roligt. Der er formodentligt en vis afventende holdning, da det har været det første år med Nis Rasmussen som formand.

Der kommer et officielt referat.

Hilsen
Kurt Als og Bo Blach

Der er lukket for kommentarer.