DBf Kreds 4

I forbindelse med repræsentantskabsmødet i DBf deltog Kurt Als og jeg i Kreds 4´s årlige møde.

Sæsonen var gået godt, dog med problemer i Aalborg med kortgivning. Kredsen satte sidste år deltager betaling op og samtidig honorering af klubberne, som står for turneringerne, op. Der var et overskud på 4800 kr, så vi besluttede at fastholde deltager betaling og sætte betaling til klubberne op for næste sæson. Der har i vores distrkt været tale om højere honorering af turneringslederen.

Der har været enkelte ønsker om en hurtigere adgang til 3 division. Bestyrelsen besluttede derfor at lave et forslag om, at kval og mellemrækken bliver lagt sammen til 2 eller 3 mellemrækker (uden kvalifikationsrækker). Der skal være et slutspil mellem vinderne af rækkerne, så det ikke er givet at vinderen i rækkerne går videre.

De to nye forslag vil sammen med den nuværende struktur blive sendt til udtalelese hos de aktive spillere før bestyrelsen beslutter strukturen for sæson 2017 – 2018.

Hilsen
Bo Blach

Der er lukket for kommentarer.