Distriktets generalforsamling den 6.maj 2015

Tak til alle som fandt tid til at komme til distriktets generalforsamling  i år.

Generalforsamlingen fandt sted i god ro og orden under kyndig ledelse af Vilhelm Christiansen, med konstruktive kritiske indlæg og et virkeligt godt oplæg fra Ole Raulund, som sidder i Dansk Bridgeforbundets hovedbestyrelse, om visionerne for forbundet.
Vi var glade for, at Ole havde fundet tid til at besøge Aalborg, selvom vi heroppe godt ved, at det tager længere tid at køre til Skagen end turen med flyveren til København.

Bestyrelsens beretning ses på følgende 2015 Bestyrelsens beretning

Referat fra generalforsamlingen kan også ses på følgende 2015 Referat fra generalforsamling

eller se på:  C:\BridgeCentral\Hjemmeside\Klub4100\Hovedside.html

Næste arrangement i distriktets regi bliver medlemsmøder i Nord den 28. maj og i Syd den 3.juni.

På bestyrelsens vegne

Bo Blach

Der er lukket for kommentarer.