Repræsentantskabsmøde DBf og Distriktets generalforsamling

Repræsentantskabsmøde DBf

Karsten Jeppesen har på glimrende vis haft et indlæg med alle dokumenter og forslag til den kommende generalforsamling i  DBf den kommende lørdag. Fra distrikt Norjylland deltager Henning Lagnbak og undertegnede.

Hvis du har forslag eller kommentarer, som du gerne ser fremført til repræsentantskabsmødet, er du meget velkommen til at skrive en mail til os. Vi behøver naturligvis ikke være enige men vil meget gerne sørge for, at det bliver sagt til mødet.

De fleste forslag til repræsentantskabsmødet er af en praktisk type. Det er dog min holdning, at det er bestyrelsen, som har ansvaret for økonomien i såvel en lokal klub som i forbundet, det gælder naturligvis også budgettet. Hvis medlemmerne eller repræsentantskabet ikke er tilfremds med økonomi, budget eller regnskab, så bør man finde en anden bestyrelse og ikke begynde at pålægge en bestyrelse at følge budgetter, de ikke er enige i.

Det er svært at være uenig i, at vi skal støtte og styrke det lokale arbejde.

Distriktets generalforsamling onsdag den 6. maj 2015 kl. 18.00 i Bridgehuset, revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Tilmelding her på siden senest søndag den 3.maj 2015 kl. 12.00

Der er indkommet et forslag til behandling på generalforsamlingen:

”I betragtning af hvor få der tilmelder sig mix- og åben par, er det ikke hensigtsmæssig med to semifinalesteder. Jeg vil foreslå at bestyrelsen sender et forslag om ét spillested for semifinale til afstemning på kommende generalforsamling. Alternativt fri tilmelding til finalen i alle 4 par turneringer. Vi kan evt. gå tilbage til at der spilles semifinale lørdag og finale søndag, hvis der tilmelder sig flere end 22 par. Det vil også gøre det meget nemmere at få turneringerne i kalenderen uden at genere klub-, kreds- og forbundsturneringer.”

Vi håber på et stort fremmøde.

Hilsen

Bo Blach

formand

Der er lukket for kommentarer.