DBf: Repræsentantskabsmøde 2015

Møde vignet
Det årlige DBf repræsentantskabsmøde afholdes den 25.april 2015

Repræsentantskabsmødet 2015 afholdes den 25. april på Esbjerg Conference Hotel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg og der er flere spændende forslag som repræsentantskabet skal tage stilling til så jeg vil opfordre klubberne til at læse dem (især forslag 3).

Repræsentantskabet er den besluttende del i DBf så hvis man ønsker sin stemme hørt foregår det altså ved en dialog med distriktsbestyrelsen. Flere penge – færre penge – det er her det foregår. Og i år er det altså specielt forslag 3 som har fået en del op i det røde felt.

Men hvad er det så lige der foregår?
Tja ligesom alle andre generalforsamlinger. Vi får at vide hvordan året er gået og hvilke sejre og nederlag der har været. Derefter regnskaber og oplysning om hvordan hovedbestyrelsen har og vil anvende pengene. Så er der en valg del og behandling af indkomne forslag.

Årsrapporten kan du læse her:REP_150425_Bilag_02_Ersrapport_2014

Så er der de 5 forslag som er indkommet til behandling.
Forslag 1:REP_150425_Bilag_04_Forslag_1_fra_Distrikt_SHstjylland
“Distrikt Østjylland fremsætter hermed forslag om, at DM i damepar og DM i seniorpar i lige og ulige år skifter mellem at ligge mandag/tirsdag og onsdag/torsdag under Bridgefestivalen’
Vi mener, det vil være ret og rimeligt, at damerne og seniorerne på skift kan få mulighed for at deltage i Vinoble-turneringen i stedet for, at det altid er dameparrene, som skal vælge, om de vil stille op til DM eller spille Vinoble.”

 

 

Forslag 2:REP_150425_Bilag_05_Forslag_2_fra_Distrikt_SHstjylland
“Distrikt Østjylland fremsætter hermed forslag om, at DM for mix-par og DM i åben par i lige og ulige år skifter mellem at ligge den første og den sidste weekend under Bridgefestivalen’
vi mener, det vil være ret og rimeligt, at alternative spillere på skift kan få mulighed for at deltage i bridgegolf.”

 

 

 

Forslag 3 – Kun uddrag – meget langt:REP_150425_Bilag_06_Forslag_3_fra_Distrikt_SHstsjzhlland__Vestsjzhlland__Storstrshm_og_Bornholm
“Det pålægges Hovedbestyrelsen at ændre budgettet for indeværende år, samt for de næste år, og de deraf afledte handlinger, således at klubberne og bredden i DBf tilgodeses i større udstrækning end for nuværende.”

 

 

 

 

 

Forslag 4:REP_150425_Bilag_07_Forslag_4_fra_klubberne_i_Skibby__Jzhgerspris_og_Frederikssund
“Der henstilles til represantskabet, at undersøge om der er mulighed for, at alle kredsarrangementer er med ved DBF`s første udsendelser omkring årsskiftet.
Først efter at kredsene har fastlagt deres datoer kan distrikterne fastsætte deres datoer og først derefter kan klubberne gå i gang med deres planlægning.
Mange klubber spiller i lokaler stillet til rådighed af kommunen. Tidsfrist for at søge kommunen er 1. febr. eller 1. marts”

 

 

Forslag 5:REP_150425_Bilag_08_Forslag_til_valg_til_hovedbestyrelsen_fra_distrikt_SHstsjzhlland_Vestsjzhlland_Storstrshm_og_Bornholm
“På vegne af Distrikt Bornholm, Distrikt Storstrøm, Distrikt Vestsjælland og Distrikt Østsjælland skal vi herved foreslå, at HB udvides med et medlem, hvor det yderligere medlem især bør have sit ståsted i det fundamentale klubliv under DBf.
Vi finder, at en udvidelse af HB med en person, der repræsenterer disse grundlæggende værdier vil være til gavn for HBs arbejde for alle klubber under DBf.”

Der er lukket for kommentarer.