Ålborg: Klubsøndage:Tilbud til begyndere og let til moderat øvede

BK Nord
indbyder til
Klubsøndage:Tilbud til begyndere og let til moderat øvede

I sæson 2014/15 har BKNord et nyt tilbud til begyndere og let til moderat øvede * klubspillere.

Det bliver 4 søndage fordelt over året, og du kan deltage en eller flere gange, helt som du selv ønsker det. Dog, skal du være opmærksom på, at der af praktiske grunde er tilmeldingsfrist, senest 8 dage før hvert arrangement, at tilmelding er bindende og at der aflyses, hvis der er færre end 8 deltagere.

*Niveau: Begyndere og let til moderat øvede = f.eks. spillere fra onsdagsklubben BKNord, og C rækken tirsdag BKNord,       C og D rækken mandag i Aalborg Bridgeklub og andre med ca. samme niveau.

Der vil disse søndage være en fast opbygning, som ser således ud:
Først en ½- 1 time (ca.) med undervisning i et emne, der har relation til bridgespillet.   Dernæst snakkebridge
Undervisere vil være Karin Joy Wolff og  Bo Tholander

Som udgangspunkt melder man sig til som par. Tanker er, at man deltager med sin faste makker, fordi det er samspillet man træner, men man kan selvfølgelig godt vælge at spille med en anden.  Hvis ens makker ikke kan, og man ikke selv har kunnet finde en substitut,  men gerne vil deltage, så kan man skrive til Karin, så vil jeg prøve at finde en ”lånemakker”, men jeg kan ikke garantere det.

De 4 undervisningsemner er som følger: (uddybes længere nede)

  1. klubsøndag,  søndag den  26. Oktober: Resultattavler:
  2. klubsøndag,  søndag den 16. nov.:    Kom (godt) i gang på BBO
  3. klubsøndag, søndag den. 18. Jan: Spil Cd’er kan bruges til meget mere end du tror   **
  4. klubsøndag,  søndag den 15. marts: Bridge-teknisk emne,  ud fra ønske fra onsdagsspillere   **

 

(ret til ændringer af programmet forbeholdes)

OBS **  Den 3 og 4 gang er de helt nye spillere, altså spillere som endnu går på kursus, men dog har haft ½ års undervisning, velkomne til at være med.

Tid:  Kl. 12:00 – til ca. 16:00

Pris: 50 kr. for medlemmer af BKnord og 75 kr. for ikke-medlemmer.  (Prisen er pr. gang og incl. kaffe)

Tilmelding gælder kun en søndag ad gangen og sendes på mail til Karin Wolff på k@kjw.dk, senest en uge før hver gang.

Snakkebridge:

Formål: at du og makker får mulighed for at opdage, hvor I forstår hinanden og hvor I ikke gør, i både meldinger og modspil, og naturligvis træne de aftaler I har.

Deltagerne blander selv kort.

Beskrivelse: Det mest afgørende her, er at man i modsætning til almindelige spilledage, må snakke med makker, om alt det man ellers slet, slet ikke må snakke om, på en spilleaften. Men en lille smule struktur på det, er nok en god ide.  Så det vil som udgangspunkt gøres som beskrevet herunder:

Åbner har meldt et eller andet. Og makker til den der melder, skal med ord, beskrive hvordan han/hun forstår meldingen og den der melder kan og må bekræfte eller afkræfte om det er forstået korrekt.

FX: Syd åbner og melder 1 ruder og makker til åbner siger:

“Du fortæller mig, at du har mindst 12 point, mindst 4 ruder, og ikke en 5 farve i major .
Meldingen når om til Nord, som melder 1 hjerter, så siger Syd noget i stil med “du er svarer og din melding fortæller mig, at du har mindst 4 hjerter og mindst 6 point.”

Således meldes videre, mens makker til melder, hele tiden formulerer hvad han/hun mener, at melder viser. Ind i mellem vil der være situationer, hvor den der skal sige noget, slet ikke ved hvad han/hun skal sige, eller evt.siger noget helt forkert. Muligvis kan de andre ved bordet hjælpe, ellers vil dagens undervisere kunne bidrage.  Men der vil ikke i disse søndage, indgå egentlig undervisning i hverken melderegler eller konventioner.

Man kan også lave den modsatte rollefordeling, så det er melder, der med ord, beskriver hvad meldingen betyder, FX: “Med åbningen 1 spar viser jeg dig, at jeg har en 5 farve i spar og mindst 12 hp”  Og så må makker jo protestere, hvis han/hun ikke mener, at den melding viser netop  det.

En del af pointen er, at der sker en stor bevidstgørelse, når man skal formulere sig på den måde, og samtidig får man øje på, hvis man som makkere, ikke er helt enige om, hvordan meldingerne skal forståes, og dermed får man lejlighed til at få det klarlagt og aftalt.

Dernæst spilles kortene, og efter spillet, er der god tid til at snakke om både spilføring og modspil. Men på skift, FØRST om spilføringen/meldingerne og dernæst om modspillet.

Alle ved bordet, kan sige/mene noget om både meldinger  og de spilføringsproblemer, der måtte være og lige så omkring de muligheder modspillet havde. Udspillet vil også naturligt få opmærksomhed.

Der afsættes omkring ved 20 min pr. spil, incl. melde-snak og efter-snak.  Men man må godt bruge mere, hvis det er relevant.


Beskrivelse af de enkelte søndags-emner :

  1. klubsøndag: Resultattavler:

For mange er resultattavlen en forvirrende oplevelse, så ud over at se hvilken plads man kom på, så er der mange der slet ikke har glæde af dem, og det er lidt ærgerligt, for hvis man lærer at læse pointtavlerne, sammenligne de forskellige meldeforløb og resultaterne ved de forskellige borde, og at forstå pointtildelingen, så kan det give en, en bedre forståelse af spillet. Vi har alle oplevet at føle at et bestemt spil var gået super godt, og så have undret os over at vi tabte runden. Eller omvendt, følt det var en dum runde og så erfare, at man alligevel vandt den.  Disse nuancer er en væsentlig del af det, at forstå spiller og man kan også ved at nærstudere  resultattavle, blive bedre til at se, hvilken kontrakt, der på de aktuelle kort, kunne  være den bedste og måske få større indsigt i, hvornår det kan betale sig, at lave en offermelding og hvornår det er for “dyrt”, ligesom flere andre nuancer dukker frem, når man nærstuderer disse tavler.

Herefter snakkebridge
—————————————————————–

  1. klubsøndag: Kom (godt) i gang på BBO

Introduktion til de mange forskellige muligheder på BBO, både omkring træning med makker, hyggelige spil og muligheden for at se hvordan de dygtige spillere melder og spiller.  Beskrivelse af hvordan du opretter en profil, beskriver dine egne meldesystemer, og finder ud af at finde et bord at spille ved.  Man kan kommunikere lidt med sine med og modspillere via det indbyggede chatsystem, og her bruger de fleste sproget engelsk og en masse forkortelser, som kan være praktiske at kende.
Der uddeles skriftlig beskrivelse af både det at oprette profil, det grundlæggende i at finde rundt på BBO og en oversigt over de mest brugte forkortelser og smileys.
Det er en klar fordel, hvis du kan medbringe bærbar pc eller tablet, det er dog ikke et krav. Men vær venlig at oplyse det ved tilmelding, om du medbringer pc/tablet OG at komme i god tid, så du før vi starter har fundet ud af at komme på nettet mm.  Der gives denne dag, gæste-adgang til klubbens trådløse internet.

Herefter snakkebridge
—————————————————————–

  1. klubsøndag: Spil Cd’er kan bruges til meget mere end du tror:

Når du sidder i klubben og spiller, vil du let føle at du ikke kan tænke så meget over tingene, som du måske havde brug for,  og du kan jo slet ikke prøve samme spil, med forskellige spilleplaner. Men ved at bruge en spilcd kan du helt uden tidspres gennemtænke din spilleplan, skabe gode vaner med at optælle sikre stik osv, og ikke mindst, afprøve forskellige muligheder og lære af dine fejltagelser. Og der er efterhånden så mange forskellige spilcd’er på markedet, og der er rigtigt mange gode muligheder for at få god træning både i spillet generelt, men også i særligt udvalgte emner, fx Meldetræning, træning i at lægge en spilføringsplan eller at overveje modspils-chancerne , forskellige spilførings-teknikker, som fx slutspille, skvise, knibe, opspil  osv. Forskellen på spilføring og modspil i henholdsvis sans og i trumfkontrakter. Træning i modspilsaftaler som fx Lavinthal.

Denne søndag vil vise dig eksempler fra flere forskellige spil-cd’er, så du også har en god mulighed for at vide, hvilken spilcd du selv kunne have glæde af lige nu.

Herefter snakkebridge
————————————————————————

  1. klubsøndag: Bridge-teknisk emne, efter ønske fra onsdags spillere :

Når vi er kommet et par måneder ind i sæsonen, vil jeg be’ onsdagsholdet komme med et ønske om noget de ønsker mulighed for at fordybe sig i, og alt efter hvad emnet viser sig at være, vælges en underviser.  Der vil komme nærmere information, både på de fysiske opslagstavler, i klubben og her på siden.

Herefter snakkebridge
—————————————————————————
Du er meget velkommen til at fortælle andre bridgespillere om dette arrangement, som er åbent for både medlemmer og ikke medlemmer af BKNord.

Du kan naturligvis også få mere information, hvis du skriver til Karin Joy Wolff på mailadressen  k snabel-a kjw.dk  (uden mellemrum)

 

Og husk nu det med tilmelding.
Vel mødt

KJW


Skriv et svar