Referat fra den ekstraordinære Generalforsamling

Dbf Distrikt Nordjylland

Referat af

Ekstraordinær Generalforsamling

04 Juni 2014

Dagsorden

 1. Konstatering af stemmetal
 2. Valg af dirigent
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisor suppleanter
 7. Eventuelt

Tilstede

Bridgeklubberne fra Hjørring, Brovst, Brønderslev, Hals, Hirtshals, Hjallerup, Hobro, Nibe, BK-Nord, Pandrup, Ravnkilde, Sæby, Vodskov, Aalborg og Aars havde sendt repræsentanter. Derudover: Jesper Kragh konsulent fra Dbf, Kim Nielsen, Michael Ankersen, Jørgen Solsig, Gert Villumsen, Keld Jensen og Karsten Jeppesen fra distriktsbestyrelsen.

Konstatering af stemmetal

Ialt 15 af de klubber var repræsenteret hvilket optalt gav 73 stemmer.

Valg af dirigent.

Vilhelm Christiansen blev valgt som dirigent og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtig.

Aflæggelse af revideret årsregnskab

Revisor attesterede revidering og Michael Ankersen gennemgik regnskabet. Der blev stillet diverse spørgsmål omhandlende emner inklusive:

 1. Forklaring af tilskud fra Dbf og postering af dette

 2. Regnskabspraksis

 3. Aflønning af Turneringsansvarlige (Tonny Hessel)

 4. Balancering af regnskab.

Efter endt debat blev regnskabet godkendt.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fremlagde det forslag vi havde udarbejdet med en kontingentstigning på DKR 8,00 og en deltagerbetaling på DKR 135,00 per dag, med rabat ved flere dages turneringer.

Der fulgte en del debat omkring størrelsen og ambitionerne bag dette budget som udmøntede sig i et ændringsforslag fra forsamlingen ved Henning Langbak Henning Langbaks forslag lød på en kontingentstigning på DKR 10,00. og en deltagerbetaling på omkring DKR 75,00

Efter debat blev yderligere et ændringsforslag stillet som var en kontingentstigning på DKR 5,00 kr samt en max betaling på indskud på DKR 135,00

Dette sidste ændringsforslag blev vedtaget og det tidligere ændringsforslag samt bestyrelsens forslag således forkastet.

Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen

Keld Jensen og Karsten Jeppesen var villige til genvalg.

Kim Nielsen, Michael Ankersen, Gert Villumsen og Jørgen Solsig ønskede ikke genvalg.

Henning Langbach, Bo Blach, Mathias Bruun og Jens Abilgaard erklærede sig villige til valg.

Til bestyrelsen blev valgt: Henning Langbach, Bo Blach, Mathias Bruun, Jens Abilgaard, Keld Jensen og Karsten Jeppesen

Valg af revisor og revisor suppleanter

Peter Rasmussen blev valgt som revisor.

Kurt Als blev valgt som revisor suppleant.

Eventuelt

Jesper Kragh fortalte om sit virke som konsulent fra Dbf’s Breddeudvalg. Han kan bistå med alt fra IT til struktur problemer til hjæp med hvervning af ikke indrullerede klubber. Han vil sende en redegørelse om sit virke ud til alle formænd i eftersommeren.

Der blev udtalt ønske om at Dbf Distrikt Nordjylland informerer klubber om sit virke. Bestyrelsen itererede at distriktet gerne kommer på besøg hos klub eller bestyrelse fra klub. Andre ytrede at man kunne f.eks bare deltage i generalforsamlingen. Alle er velkomne

Regionsmøder kan ikke afholdes indenfor normale varsler og man enedes derfor om at overspringe disse møder i år.

Der blev spurgt til og informeret om guld og sølvturneringer.

Keld Jensen ytrede at den afgående bestyrelse havde gjort en ekstraordinær stor indsats som man uanset om man var enig heri burde takke dem for.

Dirigenten erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og orden.


Skriv et svar