Møde med klubberne 17. marts. Referat.

Med mødet ønskede bestyrelsen af præsentere sit forslag til, hvordan man kan øge deltagerantallet i distriktets turneringer.

Distriktets turneringer

Tony Hessel fortalte om distriktets turneringer i den forgangne sæson. Der har desværre været mange afbud til semifinaler og finaler. Det kunne tyde på, at alle ikke har været klar over, at de indledende puljer var kvalifikation til videre spil. Der er store geografiske forskelle i hvor mange der deltager fra de forskellige parturneringer.

Om økonomien gjaldt, at de forskellige parturneringer er underskudsgivende i større eller mindre grad.

En konkret opfordring: Der mangler en turneringsleder til mixed finalen i Sæby den 21. april. Interesserede bedes melde sig.

 

Forslag til ny kontingentstruktur

Formanden for Distriktsbestyrelsen, Kim Nielsen fortalte derfor om bestyrelsen ideer til, hvordan man kan øge antallet af turneringsaktive spillere. Som resten af landet står Distrikt Nordjylland i den situation, at det er Tordenskjolds soldater, der spiller turneringer –  og antallet der spiller falder. Bestyrelsen har derfor tænkt på om ”gratis” (dvs. turneringsindskuddet betalt) deltagelse i turneringer kunne være et forsøg værd. Bestyrelsen havde derfor søgt Forbundet om 40.000 til det forsøg. Forbundet har bevilget halvdelen, og distriktet skal derfor selv ud og finde den anden halvdel. Bestyrelsen forslag er, at det sker ved en kontingentstigning på 10 kr. pr. medlem. Tanken er, at forsøget skal køre 1-2 år, så man kan danne sig et billede af, om det er vejen frem, når det gælder om at øge antallet af aktive spillere.

Der udspandt sig en livlig diskussion om forslaget. Der var en del modstand mod en kontingentstigning. To argumenter blev fremført: 1) Man troede ikke, at det var prisen, der var afgørende for folks ønske om at deltage i turneringsbridge; andre forhold er mere afgørende, fx alderssammensætningen. 2) Et mere principielt argument om, at det er klubberne der bør betale for deres medlemmer.

Der blev endvidere henvist til tidligere, hvor der var klubpuljer. Nogle mente, det kunne være en god idé at genindføre.

Midtvejsmødet

Kim  fortalte deltagelsen i midtvejsmødet. Denne gang var et visionsmøde som bl.a. omhandlede hvordan vi kunne stoppe tilbagegangen inden for turneringsbridge og der ville blive rundsendt et referat fra midtvejsmødet.

Hjemmeside

Karsten fortalte om vores hjemmeside og hvordan de i store dele af de andre distrikter kikker misundelig på trafikken på vores hjemmeside. Han sagde bl.a. at der er lavet et samarbejde med andre distrikter således nogen har fået stillet en prøveside til rådighed således de kan se hvor nemt WordPress er at arbejde i. Han oplyste ligeledes at DBf til tider kunne være en tung dame at trækkes med, men det var blevet bedre. Der  blev spurgt ind til resultatformidling der til tider halter lidt og han forklarede at der var problemer med at få koder oplyst, men han arbejde på det. Der blev ligeledes spurgt ind til om ikke referater af bestyrelsesmøder i distriktet kunne blive lagt på hjemmesiden, der blev svaret bekræftende og dette vil blive sat i værk. Karsten blev klappet ned.

Generalforsamling

Kim oplyste at den er planlagt til torsdag d. 2. Maj. Formanden i DBf, Henrik Friis, kommer og fortæller om DBf og hvad de ansatte beskæftiger sig med. Dette sker som en optakt til selve generalforsamlingen. Kim oplyste at der manglede 2 bestyrelsesmedlemmer og vi opfordrede til at klubberne i syd og i nord fandt hver sin kandidat, da vi nu for hovedpartens vedkommende spiller i samme klub og bor i og lige omkring Aalborg.

Eventuelt

Der blev spurgt ind til det nye handicapsystem. På DBfs hjemmeside ligger der en del beskrivelser af, hvordan det fungerer.

Der er lukket for kommentarer.